Filmovi i predavanja

Zbog čega vas vaš doktor laže – intervju sa Dr. Michael Greger-om

Prevedeno na srpski jezik. Kliknite gore na ikonice CC da se prikaze prevod a potom izaberite ikonicu pored – “Settings” i izaberite jezik (kliknite na Subtitles/CC pa ce iskociti lista jezika)

Za pregled najnovijih istrazivanja o ishrani, pogledajte sajt Dr Gregera: www.nutritionfacts.org