Vegan Inkvizicija

Lepota i Zdravlje

Razvojna šansa – Srbija kao svinjac

“Za sad još dogovoramo te detalje sa našim nemačkim prijateljima, ali što se tiče Beograda, pokazali su interesovanje za lokacije na kojima su svojevremeno bili koncentracioni logori Staro sajmište i Banjica, pošto su se ta mesta već pokazala kao pogodna za slične delatnosti.”