Najčešća pitanja

Čitala sam o ishrani po krvnim grupama, onda o netoleranciji na laktozu kod jednog dela populacije, o gubljenju enzima potrebnih za varenje mleka kod odraslih osoba itd. Sve me to pomalo zbunjuje, sad mi je još manje jasno ko treba da pije mleko a ko ne. Kako da znam da li treba da pijem kravlje mleko?

Da biste došli do odgovora na to kompleksno pitanje potrebno je da rešite sledeći test:

Da li ste tele?

          a) Da

         b) Ne

Rešenje: Ako ste zaokružili odgovor pod a) onda treba da pijete mleko, a ako ste zaokružili odgovor pod b) onda ne treba.